1. Home
  2. /
  3. Cintorínska architektura

KAMEN√ĀRSTVO BERINO

Cintor√≠nska architekt√ļra

Strata bl√≠zkej osoby je pre kaŇĺd√©ho ńćloveka bolestivou z√°leŇĺitosŇ•ou. Aby¬† sme v√°m aspoŇą ńćiastońćne uńĺahńćili toto n√°rońćn√© obdobie, naŇ°e kamen√°rstvo Berino Bratislava pre v√°s pripravilo bohat√ļ ponuku produktov cintor√≠nskej architekt√ļry, vńŹaka ktor√Ĺm m√īŇĺete svojim milovan√Ĺm vytvoriŇ•¬† d√īstojn√©¬† a¬†z√°roveŇą jedineńćn√© miesto poslednej rozl√ļńćky.¬†

CINTOR√ćNSKA ARCHITEKT√öRA - NA҆A CeloŇĺivotn√° v√°Ň°eŇą

Pr√°ca s¬†kameŇąom je naŇ°ou celoŇĺivotnou v√°Ň°Ňąou. ńĆi uŇĺ sa jedn√° o¬†n√°hrobn√© kamene, pomn√≠ky, pam√§tn√≠ky, jednohroby ńći dvojhroby, epitafn√© dosky, urnov√© hroby alebo in√© Ň°peci√°lne hroby a¬†hrobky, kaŇĺd√Ĺ jeden v√Ĺrobok vyr√°bame s¬†citom, l√°skou a prec√≠znosŇ•ou, presne tak, ako by sme ich tvorili pre naŇ°ich bl√≠zkych.

Potrp√≠me si na kvalitu. Preto je kamen√°rstvo Berino Bratislava miestom, kde n√°jdete mnoŇĺstvo kr√°snych a exkluz√≠vnych kamenn√Ĺch pomn√≠kov, ako aj ńŹalŇ°√≠ch v√Ĺrobkov cintor√≠nskej architekt√ļry, vyroben√Ĺch z¬†t√Ĺch najkvalitnejŇ°√≠ch pr√≠rodn√Ĺch materi√°lov ako mramor a¬†Ňĺula. Luxusn√© kamene v¬†niekońĺk√Ĺch farb√°ch a¬†odtieŇąoch dov√°Ňĺame z¬†r√īznych ńćast√≠ sveta a¬†sme pripraven√≠ ich pretvoriŇ• do rozlińćn√Ĺch pod√īb, podńĺa vaŇ°ich Ňĺelan√≠.¬†

Konfigur√°tor hrobov

S√ļńćasŇ•ou sluŇĺieb
kamen√°rstva Berino Bratislava je tieŇĺ:

Berino.sk - NajlepŇ°ie kamen√°rstvo v Bratislave

M√°me dlhorońćn√© sk√ļsenosti

VńŹaka dlhorońćn√Ĺm sk√ļsenostiam a¬†Ň°ikovn√Ĺm ruk√°m naŇ°ich vyŇ°kolen√Ĺch profesion√°lov vieme v¬†naŇ°om kamen√°rstve v¬†Bratislave zhotoviŇ• ako tradińćn√© n√°hrobn√© kamene, tak aj ak√©końĺvek Ň°pecifick√© pomn√≠ky a¬†pam√§tn√≠ky s¬†r√īznymi kamenn√Ĺmi prvkami a¬†ornamentmi.¬†

MoŇĺno vŇ°ak neviete celkom presne, ako by mal n√°hrobn√Ĺ kameŇą ńći ostatn√© v√Ĺrobky z kameŇąa vyzeraŇ•.¬†

Nevad√≠. Stańć√≠, ak n√°m poviete o¬†svojej predstave a¬†my v√°m pom√īŇĺeme n√°jsŇ• tak√© rieŇ°enie na mieru, s¬†ktor√Ĺm budete spokojn√≠.

NaŇ°im cieńĺom je vytvoriŇ• pre vaŇ°ich milovan√Ĺch miesto, ktor√© budete radi navŇ°tevovaŇ•.

V¬†Kamen√°rstve Berino Bratislava¬†n√°jdete tie najkrajŇ°ie a najkvalitnejŇ°ie¬†Ňĺulov√© a mramorov√© hroby¬†na mieru¬†pre svojich bl√≠zkych. V r√°mci bohatej ponuky¬†cintor√≠nskej architekt√ļry¬†si u n√°s m√īŇĺete vybraŇ•:¬†jednohroby,¬†dvojhroby,¬†urnov√© pomn√≠ky,¬†n√°pisn√© dosky,¬†ale aj vkusn√©¬†doplnky – v√°zy, lamp√°Ň°e, kr√≠Ňĺe.¬† Vysk√ļŇ°ajte aj n√°Ň° konfigur√°tor hrobov.¬†

Potrebuje v√°Ň° star√Ĺ n√°hrobn√Ĺ kameŇą obnoviŇ•? Radi pre v√°s zabezpeńć√≠me aj¬†ńćistenie hrobu¬†a¬†rekonŇ°trukciu hrobu.

NaŇ°imi cenami budete pr√≠jemne prekvapen√Ĺ, ńći uŇĺ si vyberiete akciov√© alebo beŇĺn√© typy hrobov so Ň°irok√©ho spektra materi√°lov.¬†
Pre obce tieŇĺ staviame modern√© urnov√© steny – kolumb√°ri√°. NaŇ°u pr√°cu n√°jdete uŇĺ na takmer vŇ°etk√Ĺch cintor√≠noch v Bratislave a okol√≠.¬†

Kontakt - Kamen√°rstvo Berino Bratislava

Zavolajte n√°m

Nap√≠Ň°te n√°m

Vyberte si sluŇĺbu