1. Home
  2. /
  3. Náhrobné písmo

KAMEN√ĀRSTVO BERINO

N√ĀHROBN√Č P√≠smo

Ozdobn√©¬†n√°hrobn√© p√≠smo je neoddeliteńĺnou s√ļńćasŇ•ou kaŇĺd√©ho pomn√≠ka alebo n√°pisnej dosky.¬† Je d√īleŇĺit√©, aby v√Ĺber fontu, farby a veńĺkosti harmonizoval s farbou a typom n√°hrobn√©ho kameŇąa.¬† Existuje niekońĺko¬†typov n√°hrobn√©ho p√≠sma a tieŇĺ sp√īsobov, ak√Ĺmi m√īŇĺe byŇ• na pomn√≠k aplikovan√©.¬†

Jednou z moŇĺnost√≠ je sekanie p√≠sma priamo do n√°hrobn√©ho kameŇąa. Takto vysekan√© n√°hrobn√© p√≠smo sa n√°sledne zv√Ĺrazn√≠ bielou, striebornou alebo ńćiernou farbou, pr√≠padne pozl√°ti zlatou f√≥liou. ¬†Veńĺkou v√Ĺhodou je, Ňĺe sekan√© p√≠smo je¬† v pr√≠pade potreby¬†moŇĺn√©¬†realizovaŇ• aj¬† priamo na cintor√≠ne, bez potreby demont√°Ňĺe n√°pisnej dosky.¬†

ńéalŇ°√≠m typom p√≠sma je¬†odlievan√© n√°hrobn√© p√≠smo,¬†ktor√© sa odlieva z nerezu, bronzu, pr√≠padne medi.¬† Odlievan√© n√°hrobn√© p√≠smo sa vyr√°ba v r√īznych farebn√Ĺch prevedeniach a veńĺkostiach. P√īsoben√≠m ńćasu sa vŇ°ak m√īŇĺe jeho vzhńĺad meniŇ•.¬† VńŹaka tomu, Ňĺe pri aplik√°cii¬† odlievan√©ho p√≠sma lepen√≠m nie je nutn√° demont√°Ňĺ n√°pisnej dosky, je moŇĺn√©¬† p√≠smo vymeniŇ• ńći doplniŇ•¬† priamo na cintor√≠ne.¬†

KaŇĺd√© n√°hrobn√© p√≠smo bez ohńĺadu na typ a sp√īsob aplik√°cie podlieha poveternostn√Ĺm zmen√°m. Vplyvom daŇĺńŹa, snehu, mrazu alebo vysok√Ĺch tepl√īt sa m√īŇĺe zoŇ°√ļchaŇ•, odlepiŇ•, ńći inak poŇ°kodiŇ• a vtedy je potrebn√° obnova n√°hrobn√©ho p√≠sma. Ak s√ļ poŇ°koden√© aj ostatn√© ńćasti pomn√≠ka, je potrebn√° aj celkov√° rekonŇ°trukcia hrobu.¬†

V R√ĀMCI REALIZ√ĀCIE N√ĀHROBN√ČHO P√ćSMA V√ĀM PON√öKAME TIETO SLUŇĹBY:

Náhrobné písmo

Odlievané písmo

Písmo Romano

Náhrobné písmo Romano

Písmo Romano

VeńĺkosŇ• Povrchov√° √ļprava
2cm (iba bronz); 2,5cm; 3 cm; 4cm; 5cm leŇ°ten√Ĺ nerez, zlato, ńćierne zlato, bronz, br√ļsen√Ĺ nerez

Písmo Karpatia

Náhrobné písmo Karpatia

Písmo Karpatia

VeńĺkosŇ• Povrchov√° √ļprava
2,5cm; 3 cm; 4cm; 5cm leŇ°ten√Ĺ nerez, zlato, ńćierne zlato, bronz, br√ļsen√Ĺ nerez

Písmo Azbuka

Náhrobné písmo Azbuka

Písmo Azbuka

VeńĺkosŇ• Povrchov√° √ļprava
P√≠smo: 3cm, 5cm; ńćislice: 2,5cm, 3cm, 4cm, 5cm leŇ°ten√Ĺ nerez, zlato, ńćierne zlato, bronz,

Písmo Elegants

Písmo Elegants 1

Náhrobné písmo Elegants 1

Písmo Elegants 1

VeńĺkosŇ• Povrchov√° √ļprava
Veńĺk√© tlańćen√© p√≠smen√°: 3cm; 4cm; 5cm bronz

Písmo Elegants 2

Náhrobné písmo Elegants 2

Písmo Elegants 2

VeńĺkosŇ• Povrchov√° √ļprava
2,5cm; 3 cm; 4cm; 5cm matt silver

V¬†Kamen√°rstve Berino Bratislava¬†n√°jdete tie najkrajŇ°ie a najkvalitnejŇ°ie¬†Ňĺulov√© a mramorov√© hroby¬†na mieru¬†pre svojich bl√≠zkych. V r√°mci bohatej ponuky¬†cintor√≠nskej architekt√ļry¬†si u n√°s m√īŇĺete vybraŇ•:¬†jednohroby,¬†dvojhroby,¬†urnov√© pomn√≠ky,¬†n√°pisn√© dosky,¬†ale aj vkusn√©¬†doplnky – v√°zy, lamp√°Ň°e, kr√≠Ňĺe.¬† Vysk√ļŇ°ajte aj n√°Ň° konfigur√°tor hrobov.¬†

Potrebuje v√°Ň° star√Ĺ n√°hrobn√Ĺ kameŇą obnoviŇ•? Radi pre v√°s zabezpeńć√≠me aj¬†ńćistenie hrobu¬†a¬†rekonŇ°trukciu hrobu.

NaŇ°imi cenami budete pr√≠jemne prekvapen√Ĺ, ńći uŇĺ si vyberiete akciov√© alebo beŇĺn√© typy hrobov so Ň°irok√©ho spektra materi√°lov.¬†
Pre obce tieŇĺ staviame modern√© urnov√© steny – kolumb√°ri√°. NaŇ°u pr√°cu n√°jdete uŇĺ na takmer vŇ°etk√Ĺch cintor√≠noch v Bratislave a okol√≠.¬†

Kontakt - Kamen√°rstvo Berino Bratislava

Zavolajte n√°m

Nap√≠Ň°te n√°m

Vyberte si sluŇĺbu