1. /
  2. Náhrobné doplnky

KAMEN√ĀRSTVO BERINO

N√ĀHROBN√Č Doplnky

ŇĹiadanou s√ļńćasŇ•ou kaŇĺd√©ho hrobu s√ļ n√°hrobn√© doplnky ako v√°zy, lamp√°Ň°e, Ňĺardni√©ry, kr√≠Ňĺe, r√°miky, fotokeramika. Tieto s√ļ nielen praktickou s√ļńćasŇ•ou kaŇĺd√©ho pomn√≠ka, ale dotv√°raj√ļ aj jeho celkov√ļ viz√°Ňĺ. Preto v¬†naŇ°om kamen√°rstve Berino Bratislava n√°jdete n√°hrobn√© doplnky rozmanit√Ĺch tvarov, z¬†r√īznych materi√°lov a¬†v¬†rozlińćnom farebnom preveden√≠ :

Kamenn√© a Ňĺivicov√© n√°hrobn√© doplnky:

Odliatkové náhrobné doplnky:

Vyberte si z naŇ°ej gal√©rie n√°hrobn√© doplnky podńĺa svojho vkusu. Ak chcete vidieŇ• ńći sa bud√ļ k¬†vami vybran√©mu pomn√≠ku hodiŇ•, vyuŇĺite n√°Ň° konfigur√°tor hrobov, kde si m√īŇĺete zvoliŇ•¬† typ hrobu, materi√°l aj¬† farbu pomn√≠ka a n√°hrobku.¬†
KeńŹ si svojim v√Ĺberom nebudete ist√Ĺ, obr√°Ň•te sa na n√°s, radi v√°m s¬†v√Ĺberom lamp√°Ň°a, v√°zy, Ňĺardni√©ry a¬†ostatn√Ĺch n√°hrobn√≠ch doplnkov porad√≠me.¬†

Náhrobné doplnky Verbena

Kamenn√© a Ňĺivicov√© n√°hrobn√© doplnky

Kamenné doplnky

ŇĹivicov√© doplnky

Odliatkové náhrobné doplnky

Konfigur√°tor hrobu

Vysk√ļŇ°ajte si, ako bude vami vybran√Ĺ pomn√≠k vyzeraŇ•! V naŇ°om konfigur√°tore hrobu, si zvońĺte¬†materi√°l a farbu pomn√≠ka aj n√°hrobku. VaŇ°u vizualiz√°ciu v√°m n√°sledne radi nacen√≠me.

V¬†Kamen√°rstve Berino Bratislava¬†n√°jdete tie najkrajŇ°ie a najkvalitnejŇ°ie¬†Ňĺulov√© a mramorov√© hroby¬†na mieru¬†pre svojich bl√≠zkych. V r√°mci bohatej ponuky¬†cintor√≠nskej architekt√ļry¬†si u n√°s m√īŇĺete vybraŇ•:¬†jednohroby,¬†dvojhroby,¬†urnov√© pomn√≠ky,¬†n√°pisn√© dosky,¬†ale aj vkusn√©¬†doplnky – v√°zy, lamp√°Ň°e, kr√≠Ňĺe.¬† Vysk√ļŇ°ajte aj n√°Ň° konfigur√°tor hrobov.¬†

Potrebuje v√°Ň° star√Ĺ n√°hrobn√Ĺ kameŇą obnoviŇ•? Radi pre v√°s zabezpeńć√≠me aj¬†ńćistenie hrobu¬†a¬†rekonŇ°trukciu hrobu.

NaŇ°imi cenami budete pr√≠jemne prekvapen√Ĺ, ńći uŇĺ si vyberiete akciov√© alebo beŇĺn√© typy hrobov so Ň°irok√©ho spektra materi√°lov.¬†
Pre obce tieŇĺ staviame modern√© urnov√© steny – kolumb√°ri√°. NaŇ°u pr√°cu n√°jdete uŇĺ na takmer vŇ°etk√Ĺch cintor√≠noch v Bratislave a okol√≠.¬†

Kontakt - Kamen√°rstvo Berino Bratislava

Nap√≠Ň°te n√°m

Vyberte si sluŇĺbu